Kötelező éves felülvizsgálat

 

Az online pénztárgépeket az üzemeltetőknek évente felül kell vizsgáltatniuk a NAV által nyilvántartott szervizek egyikével, a mi szervizünk ezek közé tartozik.

Mikor kell az éves felülvizsgálatot elvégeztetni?

Első alkalommal a pénztárgép első üzembe helyezését követő egy éven belül kell elvégeztetni. A felülvizsgálatot ezt követően évente meg kell ismételni, úgy, hogy az egymást követő felülvizsgálatok között legfeljebb egy év telhet el.

Hol kell elvégezni az éves felülvizsgálatot?

Az éves felülvizsgálatot a pénztárgép üzemeltetési helyén kell elvégezni! Ennek főbb oka, hogy a felülvizsgálatot végző műszerész csak a helyszínen tudja megállapítani, hogy az adott pénztárgépen működik -e a NAV szerverrel való kommunikáció (térerő problémák), illetve műszerész csak a helyszínen tud meggyőződni, hogy a pénztárgép AP száma ügyfél számára jól látható helyen van vagy sem.

Vonatkozó NGM rendelet

Mire terjed ki az ellenőrzés (röviden)?

 • Pénztárgépnapló megléte
 • AP szám jól látható feltüntetése (ügyfél/vevő által jól látható legyen)
 • A pénztárgép fizikai állapotát ellenőrizzük. Vagyis minden olyan nyomot, ami arra utal, hogy a pénztárgépet megpróbálták felbontani. A burkolatnak egyben kell lennie, nem lehet rajta törés, hézag vagy nyílás. Plomba sértetlensége.
 • A pénztárgépen a három jelzőfény megfelelő működése.
 • Megfelelően működik a billentyűzet, a kezelői kijelző, a vevőkijelző és a nyomtató.
 • A kibocsátott bizonylatok tartalmi és formai megfelelőségének ellenőrzése.
 • AEE akkumulátorának állapotának vizsgálata.
 • A pénztárgép és NAV szerver közti kommunikáció megfelelő működésének ellenőrzése.
 • Szoftver verziók megállapítása

Hogyan zajlik a kötelező éves felülvizsgálat?

Szervizünk az éves felülvizsgálat során, az alábbiakat köteles elvégezni. Az üzemeltetési helyszínre való kiszálláskor a műszerésznek igazolnia kell jogosultságát a munkafolyamat elvégzésére vonatkozóan (műszerészi igazolvány felmutatása).

Ezt követően ellenőrzésre kerül, hogy az adott pénztárgéphez tartozó pénztárgépnapló rendelkezésre áll -e, ennek hiányában az éves felülvizsgálat nem kezdhető meg illetve, ha azt üzemeltető nem tudja bemutatni, arról a műszerész köteles jegyzőkönyvet felvenni és a szerviznek jelentenie kell a NAV felé.

Következő lépésként a műszerésznek be kell azonosítani a pénztárgépet és üzemeltetőt (pénztárgép által nyomtatott bizonylatok fejlécének ellenőrzése, működési engedélyen szereplő adatok ellenőrzése, pénztárgép AP számának ellenőrzése, stb.).

Ezek után a pénztárgép szemrevételes vizsgálata következik (burkolat sértetlenségének, plomba állapotának, jelzőfények állapotának vizsgálata).

Ha mindez megtörtént, a pénztárgép működésének és működési körülményeinek a vizsgálata jön (billentyűzet, kijelzők, nyomtató). Ilyenkor a pénztárgép menüjéből elvégezhető tesztek lefuttatására is sor kerül. Továbbá ellenőrzésre kerül a kibocsátott bizonylatok tartalmi és formai követelményeinek megfelelősége egy megszakított és egy storno-s nyugta kiállításának kíséretében. Itt ellenőrizhetők a nyugta fejléc adatai, a soron következő nyugták sorszámozása, stb..

A felülvizsgálat során a szoftververziók is ellenőrzésre kerülnek. A pénztárgép menüjéből nyomtatott bizonylatról megállapítható, hogy milyen verziószámú a pénztárgép és az AEE szoftver verziója és az megfelel -e a jogszabályoknak. A forgalmazói szoftver-felülvizsgálatot csak olyan műszerész végezhet, akinek meg van a jogosultsága az adott pénztárgép típus szervizelésére. A szoftver-felülvizsgálat tényéről a forgalmazó az AEE gyártó által kiállított egyedi azonosítóval ellátott igazolást köteles beszerezni, melyet a szervizes helyszíni felülvizsgálat során a műszerész átad ügyfélnek.

Felülvizsgálatkor a műszerésznek a pénztárgépben tárolt naplóállományok egy részének kiolvasásával meg kell győződnie arról, hogy azok kiolvashatók, illetve a naplóállományokból meg kell állapítania, hogy a NAV szerver és a pénztárgép közti adatkapcsolat rendben működik.

A pénztárgép plombájának megbontásával történő vizsgálatkor sor kerül a pénztárgép belsejében található AEE egység szemrevételes vizsgálatára és az AEE akkumulátor vizsgálatára, melyet szükség esetén ki kell cserélni. Amennyiben forgalmazói elvárás hologramos matrica használata, ilyenkor kerül a belső burkolatra, majd összeszerelés és plombálás után a pénztárgép külső felületére. Ezt követően a pénztárgép menüjében (ha van ilyen funkció) beállításra kerül a soron következő felülvizsgálat határideje.

Ezek után a felülvizsgálat dokumentálása következik, a felülvizsgálati adatlap kitöltésével, melyből egy példány átadásra kerül ügyfél részére a korábban említett AEE gyártó igazolással együtt. A folyamat végeztével a pénztárgépnaplóba bejegyzésre kerül a felülvizsgálat elvégzésének ténye dátumokkal, aláírásokkal igazoltan.

Fontos, hogy az éves felülvizsgálatot mindaddig nem lehet elvégzettnek tekinteni, amíg a pénztárgép meghibásodása korlátozza vagy akadályozza a fent leírt folyamatok elvégzését! Ha valamelyik pont nem teljesül, a felülvizsgálatot meg kell szakítani és a hiba elhárítása után újból meg kell kísérelni a felülvizsgálat elvégzését!

Mi a helyzet az átszemélyesített pénztárgépekkel?

Abban az esetben, ha átszemélyesített pénztárgépet üzemeltetünk, annak megvásárlásakor érdemes tájékozódni az előző üzemeltetőnél, hogy mikor volt elvégezve a legutóbbi éves felülvizsgálat, ugyanis nem az átszemélyesítés időpontjától kell számítani a soron következő éves felülvizsgálat határidejét, hanem a korábbi ellenőrzéstől. Abban az esetben, ha nem volt még esedékes az első körös felülvizsgálat, az első üzembe helyezés a mérvadó.

Mi a helyzet az AEE cserés pénztárgépekkel?

Néha előfordul, hogy a pénztárgépünk AEE egysége meghibásodik és azt cserélni kell. Ilyenkor a pénztárgép AP száma is megváltozik. Ebben az esetben a pénztárgép éves felülvizsgálati körei újra indulnak és a soron következő felülvizsgálat a kicserélt AEE egység beüzemelésétől kezdődik.

Akkor is felül kell vizsgálni a pénztárgépet, ha az szüneteltetve van?

A válasz IGEN. A szüneteltetés ténye nem mentesít a kötelező éves felülvizsgálat elvégzése alól. Szervizeknek módjában áll az adatkapcsolat helyreállítására egy bizonyos időre, a felülvizsgálat elvégzésére hivatkozva.

Szervizelt pénztárgépeink:

 • Euro-150TE Flexy (A014)
 • Euro-50TE Mini (A184)
 • CashCube Mini (A193)
 • CashCube Light (A085)
 • CashCube Light+ (A178)
 • Neon+ (A162)
 • Fiscat Neon+ (A180)
 • Fiscat Neon+WiFi (A241)
 • Fiscat iPalm+ (A191)
 • Fiscat iPalm+GPS (A195)
 • Fiscat iPalm+GPS WiFi (A245)
 • Micra Jota M (A008)
 • Micra Mini M (A006)
 • Micra Jota S (A159)
 • Micra Sento M (A002)
 • Montel Jota H (A010)
 • Montel Mini H (A007)
 • LCR Classic Jota (A009)
 • Euro-150TE Flexy (A014)
 • Euro-50TE Mini (A184)
 • Datecs DP-25 EU (A091)
 • Datecs DP-25 EU C10 (A136)
 • Datecs DP-45 EU (A134)
 • Tremol M (A094)
 • Novatek N (A015)

Éves felülvizsgálati díj: 10 160 Ft / pénztárgép

Szoftverkövetés matrica (KÖTELEZŐ): Kérem érdeklődjön telefonon vagy e-mailben, mivel típusonként változó!

Kiszállási díj: Kérem érdeklődjön telefonon vagy e-mailben!

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

 

További szolgáltatásaink

Munkatársaink szívesen adnak tájékoztatást jelenlegi és jövőbeni ügyfeleink számára a pénztárgép üzemeltetéssel kapcsolatos jogi és gyakorlati kérdésekben. Amennyiben Ön nem ügyfelünk, legyen kedves pénztárgép üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseivel saját pénztárgép szerviz partnerét megkeresni.

Szolgáltatásainkat elsősorban Vas megye, és Zala megye területén végezzük. Elsősorban Körmend, Szombathely, Kőszeg, Vasvár, Szentgotthárd, Sárvár, Lenti, Zalalövő, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Őriszentpéter, Jánosháza térségében.

További információk az általunk forgalmazott pénztárgép típusokról…

Általunk forgalmazott pénztárgép kiegészítők, kellék anyagok, tartozékok…

További részletes információk, pénztárgép tulajdonosoknak, használóknak, bérlőknek, cégvezetőknek…